Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych: dokładnie przeprowadzone kontrole placów zabaw

Profesjonalne inspekcje przeprowadzone przez przedsiębiorstwo Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw
Solidne inspekcje przeprowadzone przez zakład Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw mają miejsce najczęściej od razu po zamontowaniu określonych urządzeń. Uzyskanie odpowiednich certyfikatów przez dane urządzenia każdorazowo powinno być potwierdzone opinią specjalistów. Z tego powodu plac zabaw przed wyznaczeniem do użytku opłaca się poddać kontroli pomontażowej. Wykwalifikowany rzeczoznawca technicznych urządzeń rozrywkowych mający w tym temacie odpowiednie kwalifikacje bez wątpienia będzie zajmować się wszystkim perfekcyjnie. Po każdej inspekcji zarządca placu zabaw otrzyma dokumentację z przeprowadzonych zadań. Można też w firmie korzystać ze świadczeń pozostałych do jakich zaliczają się inspekcja placu zabaw i sporo pozostałych. Eksperci przygotują również dla klientów regulaminy i wymogi bezpieczeństwa, jakie powinny być przestrzegane na placach zabaw. Są to ogólne wymagania bezpieczeństwa na placach zabaw jakie wynikają z normy PN – EN 1176. Każda dokumentacja wdrożeniowa będzie przygotowana precyzyjnie. Eksperci udzielą też zarządcom rad odnośnie tego, jaką mają wdrożyć procedurę powypadkową, jeśli na placu zabaw doszło do groźnych incydentów z udziałem dzieci. Pozostałe świadczenia oferowane są dla producentów urządzeń rozrywkowych, parków rozrywki, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców indywidualnych.

Author:

Related Post

top